“Călătoria şi schimbarea locului aduc o nouă vigoare minţii”. Seneca

1. Cetatea Rupea

Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României, primele semne de așezări omenești datând din paleotic si neoliticul timpuriu (5.500-3.500 î.H.). Prima atestare documentară datează din anul 1324. Documente din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc cu 12 bresle. Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificație dar și refugiu pentru populația ce locuia dealurile și valea din împrejurimi, așezarea ei fiind strategică: la îmbinarea drumurilor ce făceau legătura între Transilvania, Moldova și Țara Românească prin pasurile sud-estice.

files/poze-romania/rupea1.jpg
files/poze-romania/rupea2.jpg